DrRacket

Fra TermvaktWiki
Gå til: navigasjon, søk

Innhold

DrRacket

DrRacket er et interaktivt, grafisk programmeringsmiljø laget for det funksjonelle programmeringsspråket Scheme. Ved UIO benyttes DrRacket i kurset INF2810.


Start DrRacket

I Linux

Ta først en titt på kurssidene, det kan godt være at man trenger litt ekstra oppsett for å få det til å virke.

Det er to måter å starte DrRacket på i Linux:

  • Skriv følgende i et terminalvindu (kommandolinja):
drracket & [Enter]
  • Bruk menyen: Applications -> Programming -> DrRacket


I Windows

For å starte DrRacket i Windows: Klikk på:

  • Bruk menyen: Windows-knappen -> All programs -> DrRacket -> DrRacket


Komme i gang

Første gang du bruker programmet må du velge hva slags språk du ønsker å bruke. Et greit valg her er språket Pretty Big. Dette velger du med følgende menyvalg:

Language -> Choose Language -> Legacy Languages -> Pretty Big (includes mrEd and Advanced Student)

hvordan velge riktig språk i DrScheme


I bruk

Du vil se at vinduet i DrRacket er delt i to av et grått skillefelt.

hovedvinduet i DrScheme

Den øvre (største) delen av vinduet fungerer som en vanlig editor. Denne delen av vinduet kalles i resten av artikkelen for editoren. I editoren kan du skrive inn- og redigere programkode. Det du skriver her kan du lagre som en .scm-fil og hente inn igjen til bruk senere.

Den nedre (minste) delen av vinduet er et kompilatorvindu. Heretter kalt kompilatoren. Når du trykker på run-knappen i editoren dukker resultatet av programkoden du skrev inn opp i kompilatoren. Du har også mulighet for å skrive ting direkte inn i kompilatoren. Dette er nyttig hvis du ønsker å teste en liten programsnutt uten å kjøre all koden i editoren. Du får se resultatet av det du skrev ved å trykke på [enter]. F.eks:

> (+ 2 2) [Enter]

Som gir resultatet:

4


Debugger

DrRacket har en innebygd debugger som er nyttig blant annet for å stegvis sjekke hvordan koden du har skrevet inn i editoren oppfører seg. Debuggeren startes intuitivt ved å trykke på Debug-knappen. Når du har gjort dette får du fram noen nye knapper: Pause, Go, Step, Over og Out.

debugeren i DrScheme

  • Pause: Pauser debuggeren
  • Go: Kjører debuggeren gjennom resten av programkoden
  • Step: Sender debuggeren et steg videre i programmet. Resultet av siste step sees til venstre for debugmenyknappene.
  • Over: Sender debuggeren gjennom så mange steg som trengs for å komme til parantes-slutt for den kodesnutten den er inne i.
  • Out: Sender debuggeren ut av kodesnutten (angitt av parantes-start og parantes-slutt) den er inne i.
Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Kategorier
Programvare
Andre
Translate
Verktøy