Termvakt

Fra TermvaktWiki
Gå til: navigasjon, søk

Termvakt eller terminalstuevakt, er betegnelsen på personene som sitter og passer på på termstuene. De har som oppdrag å passe på at maskiner og utstyr funker, skal vite litt om hva slags programvare og operativsystem maskinene har og hvordan de fungerer, og også kunne svare på spørsmål fra brukere. Hva slags spørsmål termvakten kan svare på varierer siden de kommer fra forskjellige fagområder og har forskjellig erfaringer.

Termvakt og termstue er begreper som henger igjen fra gammelt av (da maskinene man satt på var terminaler), og er derfor navn man stort sett bare hører ved det Matematisk-naturvitenskapelig fakultet (matnat). På de andre fakultetene sier man ofte PC-stuevakt og PC-stue i stedet.

Termvaktene ved matnat er nesten alltid studenter ved fakultetet som har termvakt-jobben som deltidsjobb ved siden av studiene. Hvis du har lyst til å bli termvakt kan du se på stillingsutlysningen.

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Kategorier
Programvare
Andre
Translate
Verktøy