Utskrift

Fra TermvaktWiki
Gå til: navigasjon, søk

Innhold


Matnat har skrivere tilgjengelig for sine brukere, og alle termstuene til Matnat har printere. Abel har i tillegg en fargeprinter, vbfarge.

Hvilke skrivere er tilgjengelige

Det står skrivere på alle laveregradstermstuene til Matnat. I tillegg står det en rekke skrivere i Ole-Johan Dahls hus og Vilhelm Bjerknes' hus som er tilgjengelig for laveregradsstudenter.

Ole Johan Dahls hus

Skriverene i OJD står på egne rom, med egne romnummer, og er ikke bemannet. En komplett liste over skrivere i OJD finnes her. Dersom man trenger hjelp til utskrift, eller har andre spørsmål angående skriverne, så må man henvende seg i ekspedisjonen.

Vilhelm Bjerknes' hus

Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes' hus har et godt tilbud for utskrift, kopiering og skanning, se oversikt her.

Skrivere på Matnats terminalstuer
Termstue Skriver Notis
VB Snipp Scanne, kopiere
VB Snapp Scanne, kopiere

Hvordan skrive ut fra

Utskriftsproblemer

Kommer ikke utskriften, burde en først sjekke printerkøen og gjeldende utskriftskvote. Se avsnitt printerkø og utskriftskvote.

  • Linux: Ved feil på utskrift når du skriver ut fra programmet du har åpnet filen i, kan du prøve å lagre dokumentet og deretter skrive ut i kommandolinjen. Se Hvordan skrive ut fra Linux over.
  • Windows: Ved feil på utskrift, kan du prøve å lagre dokumentet og skrive ut fra en linux-maskin. Se linken om utskrift i Linux. For mer hjelp i Windows se Hvordan skrive ut fra Windows.

Enkelte filer er defekte og kan få printeren til å henge seg opp. Hvis du hører om et dokument flere har hatt problemer med, si i fra til termvakt. Si også ifra til foreleser/personen som har lagt ut filen slik at feilen kan rettes opp.

Utskriftskvote

utskrift.uio.no kan du selv logge inn og sjekke utskriftskvoten din. I tillegg til å se antall utksrifter, har man adledning til å sjekke egen utskriftshistorikk, og kjøpe mer utskriftskvote.

Du kan finne mer om kjøp av utskrift under på denne siden.

Det finnes en del forvirring rundt dette med utskriftskvote. Her er noen punkt som kan være til hjelp:

  • Du blir trukket to sider fra kvoten for hvert ark (altså ikke per side, men per ark) du skriver ut.
  • Det er samme pris for sort/hvitt- og fargeutskrifter på ifi. Andre fakulteter har egne priser.
  • Gratis-kvoten overføres ikke fra semester til semester.
  • Gjenstående utskrifter man har kjøpt, overføres til neste semester.
  • Utskrifter trekkes alltid fra gratis-kvoten dersom man har både gratis-kvote og kjøpt kvote.

Hvis du ikke har betalt kopiavgift, blir din mulighet for utskrift sperret. Kopiavgiften kan betales på Studweb frem til betalingsfristen, som vanligvis er 15. september (høst) og 15. februar (vår). Hvis ikke kopiavgiften er betalt innen fristen blir utskrift sperret, og man må kontakte utskriftskvote@admin.uio.no for å få betalt. Det tar noen dager fra man betaler til man igjen kan skrive ut.

Fra egen maskin

Se utskrift fra egen bærbar.


Se også

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Kategorier
Programvare
Andre
Translate
Verktøy