Termstue

Fra TermvaktWiki
Gå til: navigasjon, søk

Termstue (forkortelse for terminalstue) er en sal med datamaskiner. Denne siden innholder stueinformasjon og informasjon om hvor på campus du finner termstuene som driftes av matematisk-naturvitenskapelige fakultetet og Institutt for informatikk.

Innhold

Tilgang

Termstuene er primært et tilbud til laveregradsstudenter, og alle som er undervisningsmeldt i ett eller flere laveregradskurs på matnat skal ha tilgang til maskinene. Master- og doktorgradsstudenter skal få tilbud om nødvendig datautstyr for sine behov gjennom instituttet de studerer ved. Hvis du ikke har tilgang, men mener du skulle hatt det så ta kontakt med termvakten.

For tilgang til termstuene i Ole Johan Dahls hus er det nødvendig med et studentkort av nyere type (alle kort utstedt etter 2008). Nytt kort får man på Siosenteret i Kristian Ottosens hus (BL02, bygget hvor Akademika ligger).

Reglement

Alle brukere av IT-tjenestene ved UiO er forpliktet til å sette seg inn i det sentrale IT-reglementet. I tillegg må brukere av termstuene rette seg etter det lokale stuereglementet.

Hvor?

Byggnummerne i tabellen viser til denne oversikten over UiOs bygninger, mer detaljert plassering kan man finne ved å se på plantegningene.

Termstue Byggnummer Betjent Sted
Abel BL14 Ja Niels Henrik Abels hus, underetasjen
VB BL13 Ja Vilhelm Bjerknes' hus, i Hangaren en halv etasje opp har 30 Windows og 5 Linux maskiner. Vest På 2. mesanin finner du også 5 Linux maskiner. Mer info finner man her
OJD GA06 Nei Ole Johan Dahls hus

Termstuene i OJD er ikke bemannet, men det sitter en termvakt i ekspedisjonen i 1. etasje, samt at Studielaben holder til i 3. etasje. Åpningstider står på forsiden.

Maskintyper og utstyr

Termstue Linux Windows Mac Tynnklient Selvbetjent printer Scanner
Abel 54 18 0 0 Ja Ja, Windows
VB 10 30 0 0 Ja Ja
OJD 210 127 19 0 Ja Nei
  • Siden om OJD har en mer detaljert oversikt over hvilke maskintyper og printere som finnes hvor i bygget.
  • Alle printerene i OJD kan skrive ut i farger. Termstuen Abel har også fargeprinter.
  • Det er scanner hos studieadministrasjonen i 4. etasje (B-oppgangen) på OJD.
  • Noen studieprogram har tilgang på egne terminalstuer, se på programsiden for ditt studium for mer informasjon.
  • Har du behov for å bruke en diskettstasjon, kan du låne en ekstern diskettstasjon på Abel (studentkort el. må legges igjen som depositum).
  • Alle termstuene har (minst noen) pc-er med cd-brenner / dvd-brenner.
Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Kategorier
Programvare
Andre
Translate
Verktøy